Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV: Biểu quyết ba Luật và thảo luận hai dự án Luật - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL