Ký kết phối hợp biên phòng 4 tỉnh phía bắc với tỉnh Vân Nam (TQ) - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL