Kỷ lục Việt Nam: Viện nghiên cứu sinh trắc vân tay đầu tiên tại Việt Nam - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL