Kỷ niệm 98 năm Cách mạng tháng 10 Nga tại Hà Nội, TPHCM - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL