Ký ức Điện Biên Phủ trong phút bước qua xác đồng đội tiến lên - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL