Lạ lùng gần 40 người Gia Lai ra Hải Phòng... thi bằng lái ô tô - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL