Đề xuất lấp một phần hồ Thành Công xây chung cư - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL