Lại xuất hiện bài toán đếm số vịt và chó "hại não", bất ngờ nhất là cách giải của cậu bé - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL