Làm chết 30 chú chó trong xe tải, chủ sở hữu đối mặt 90 năm tù - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL