Lam Trường ngủ "lây lất" ở sân bay vì mất hộ chiếu trên đường đi Mỹ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL