Lần đầu tiên Chủ tịch Quốc hội trả lời chất vấn các đại biểu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL