Lần đầu treo ảnh chân dung ông Kim Jong-un, Triều Tiên muốn gửi gắm thông điệp gì? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL