Làng Cổ Am: Quê hương của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, nơi trọng người có học hơn kẻ giàu sang - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL