Làng hài mở hội: Thí sinh đua nhau giả gái làm “Bà Tám nhiều chuyện” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL