Lãnh án chung thân, "trùm" ma túy bật khóc vì xót con thơ, thương mẹ già - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL