Lãnh đạo Hà Nội lý giải vì sao nước sạch sông Đuống có giá chót vót 10.246 đồng/m3 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL