Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khiển trách công nhân, quan chức chính phủ khi đi thị sát - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL