Lật xe tải, đường lên Sa Pa tắc nhiều giờ ngày đầu năm mới - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL