LDG quyết định chuyển nhượng cổ phần Địa ốc Bình Nguyên, giá không dưới 482 tỷ đồng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL