Lễ di quan đưa ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL