Lễ hội Bonsai và Suiseki Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 15 được diễn ra tại Công viên Suối Tiên - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL