Liên danh Licogi 14 và Licogi 16 trúng thầu dự án khu đô thị gần 2.900 tỷ đồng ở Phú Thọ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL