“Liên Hợp quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam vì hạn hán, xâm mặn” - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL