Lính cứu hộ Syria khóc òa khi cứu bé gái sau cuộc không kích - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL