Lở đất ở Trung Quốc, 35 công nhân mất tích - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL