Lộ diện nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển dự án khu dân cư 1.200 tỷ đồng ở Lai Châu - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL