Loạt dự án BT của Hoàng Huy được chỉ định ở Hải Phòng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL