Lưu Đức Hoa, Hùng Đại Lâm cũng có những lúc "thảm hại" như vậy - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL