Lộc Hàm phạm luật khi tới Đài Loan, có thể bị phạt cấm vận 5 năm  - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL