Lời khai của nhóm đối tượng kề dao vào cổ người đi đường cướp tài sản tại Phú Quốc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL