Lời khai nhân chứng C50 “tố cáo” sự quanh co của ông Nguyễn Thanh Hóa - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL