London lắp đặt cây nhân tạo khắp thành phố để hấp thụ ô nhiễm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL