Long An: Cạn kiệt nước sạch, trẻ em cả tuần chỉ dám tắm 1 lần - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL