Long trọng tổ chức khánh thành công trình phòng học Thanh Mộc Hương thứ 1 tại Điện Biên - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL