Lớp học có 33/34 học sinh được tuyển thẳng đại học khiến cộng đồng mạng "phục sát đất" - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL