Lũ quét tồi tệ nhất trong hơn 100 năm tại Pháp, ít nhất 13 người thiệt mạng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL