Lửa ấm: Bộ phim Việt Nam đầu tiên "đặc tả" về lính cứu hỏa lên sóng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL