Luật sư trốn nã sau khi lừa hàng tỷ đồng để “chạy án” bị xét xử vắng mặt - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL