Lượng băng ở Bắc Cực xuống mức thấp kỷ lục trong 38 năm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL