Lưu Đức Hoa xuất viện sau tai nạn ngã ngựa, vẫn chưa thể đi lại - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL