Lý Hải làm đồng đạo diễn trong phim hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL