Lý Nhã Kỳ kiêu sa trên thảm đỏ Cannes, không phụ sự chờ mong của công chúng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL