Ma trận bán nhà đất kiểu "cắt lỗ, giảm giá" vì dịch Covid-19 lừa người mua - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL