Mai Phương Thúy, Hoàng Thùy so vai trần gợi cảm - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL