Mai Phương Thúy: Tôi thích mấy anh đẹp mã, người yêu tôi sành điệu và bóng bẩy - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL