Hàng ngàn du khách nhồi nhét trên cầu đáy kính dài và cao nhất thế giới - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL