Mang súng giải quyết mâu thuẫn, người đàn ông bị đâm tử vong - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL