Mảnh đạn găm vào ngực bé gái 7 tuổi được lấy ra thế nào? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL