Mất sữa có kích lại được hay không? - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL

  • Mất sữa có kích lại được hay không?

    (ĐS&PL) Bị mất sữa hoàn toàn sau 4 tháng dùng thuốc, vẫn kích sữa lại cho con 1,5 lít sữa 1 ngày. Đây là câu chuyện của mẹ Huỳnh Thị Cảnh (29 tuổi, Đà Nẵng)