Mẫu môtô bay đầu tiên trên thế giới chuẩn bị được mở bán - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL